Vzdělávání

O dnešní společnosti se právem říká, že je to informační společnost. Základem každé činnosti jsou znalosti a vědomosti. Proto je nezbytné se neustále vzdělávat. Vzdělávání patří mezi velmi důležité oblasti života podniku i jedince, protože zvyšuje hodnotu každého jednotlivce na pracovním trhu. Vzdělání je také základem růstu.

Ne nadarmo se říká, že zaměstnanec je to nejcennější, co společnost má. Společnost musí o své zaměstnance pečovat. Právě vzdělávání patří mezi péči, kterou z dlouhodobého pohledu zaměstnanec nejvíce ocení. Ale hlavně, tato péče je pro společnost dobrou investicí.

Vzdělávání lze chápat z mnoha úhlů pohledu – ať už je to klasicky školský vzdělávací systém (učiliště, střední školy, vysoké školy aj.) nebo systém dalšího vzdělávání (semináře, kurzy, školení, postgraduální studia apod.).

Ve vzdělávání se zaměřujeme hlavně na jazykové a manažerské kurzy. Naší snahou není množství kurzů, ale jejich kvalita z pohledu předání co největšího množství informací. Tyto kurzy jsou připraveny nejmodernějšími metodami – například jazykové vzdělávání je připraveno s ohledem na to, že se mnoho lidí učí anglicky, ale pořádně se nedomluví. Nová metoda přináší výrazné zlepšení v oblasti výuky jazyka.

ANGLIČTINA

První oblastí vzdělávání jsou tedy jazykové kurzy. Naše kurzy angličtiny jsou zaměřené na běžnou a administrativní, obchodní angličtinu – proto jsme je nazvali Úžasná angličtina a Úžasná obchodní angličtina. Pokud tuto angličtinu nastudujete a využijete metodu naplno, bez problémů se domluvíte s rodilým mluvčím! Tím se Úžasná angličtina liší od klasických kurzů.

MANAŽERSKÉ KURZY

Druhou oblastí jsou manažerské kurzy – zde jsou připravené dva výborné kurzy – Projektové řízení pro manažera projektů a Mistr ve výrobě. V podstatě se jedná o podobné kurzy, protože oba řeší nelehkou úlohu manažerů, kteří se ocitají mezi svými nadřízenými a podřízenými, i když každý na jiné úrovni řízení.

TIME MANAGEMENT

Ve třetí oblasti vzdělávání jsme se rozhodli zaměřit se na nejbolavější oblast v lidské činnosti, která trápí téměř všechny lidi. Tou je práce s časem, neboli Time management. I tento kurz je připraven metodou, která několikanásobně umocňuje zapamatování si všech základních pravidel pro práci s časem a pomáhá uvědomit si časové rezervy, které každý z nás v životě má.

MARKETING

Čtvrtou oblastí vzdělávání je marketing. Marketing je to, co nám umožní se prodat. Prodat sebe sama, prodat výrobek, prodat službu. Ano, prodat sebe sama. Mnoho lidí se totiž neumí prodat – jsou zaměstnaní za nízkou mzdu, protože neumí prodat své schopnosti a vědomosti. Kurz Neztraťte se v marketingu vám poskytne ucelený, praktický návod, jak marketing v praxi použít. Mezi nesporné výhody kurzu patří osobnost lektora, který sugestivní metodou poskytuje informace, jak se v marketingu nejen neztratit, ale opravdu uspět.

Výhodou našich kurzů je i manažerský modul pro personálního manažera, který může plánovat vzdělávání zaměstnancům ve společnosti. Manažer si také může další kurzy či testy vytvářet sám.

Na závěr většiny kurzů lze získat certifikát.

Veškeré podrobné informace o vzdělávání najdete na WEB stránkách vzdělávacího systému www.cool-learning.eu.